σπληνοπηξία

σπληνοπηξία
η, Ν
ιατρ. χειρουργική καθήλωση τής σπλήνας με συρραφή της πάνω στον κοιλιακό μυ.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. γαλλ. splenopexie (< σπλήνα + -πηξία < πήγνυμι)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”